Tytuł Zeszyt Naukowy
ISSN 2081-2906
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Zeszyt Naukowy
2011, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Juliusz Piwowarski s. 5-7
Od Redakcji s. 8-9
Administrowanie lokalne jako jeden z kluczowych czynników przeciwdziałających zagrożeniom dla porządku i bezpieczeństwa publicznego RP Marta Grzybowska s. 11-38
Realizované výskumy na ochranu osôb a majetku na Akadémii Policajného zboru v Bratislave Robert Odler Pavel Soukop s. 39-55
Dysfunkcje administracji publicznej na przykładzie niewydolności pracy kierownika urzędu stanu cywilnego Wojciech Mateusz Hrynicki s. 57-82
Przydatność dalekowschodnich koncepcji filozofii bezpieczeństwa dla funkcjonowania służb mundurowych Leszek Korzeniowski Juliusz Piwowarski s. 83-101
Legislatívne poňatie trestu smrti od roku 1950 až po súčasnost' v regióne Československej a Slovenskej republiky a argumenty za a proti trestu smrti Michaela Jurisová s. 103-120
Prawo Siedemnastu Artykułów : zręby japońskiej kultury administracji i zarządzania bezpieczeństwem Andrzej Czop Marek Sokołowski s. 121-138
Aktywność agencji ochrony osób i mienia na rzecz bezpieczeństwa na poziomie lokalnym Paweł Pajorski s. 139-159
Społeczeństwo informacyjne a kultura bezpieczeństwa Juliusz Piwowarski s. 161-174
Przestępstwo przeciwko ochronie informacji niejawnych i innych prawnie chronionych Jerzy Depo s. 175-186
Etyczność funkcjonariusza Policji Juliusz Piwowarski s. 187-210
Partnerstwo publiczno-prywatne w inwestycjach z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii Bartosz Soliński s. 211-229
Bezpieczeństwo i samodoskonalenie jako elementy świętej Drogi Wojownika Juliusz Piwowarski s. 231-245
Kultura fizyczna a bezpieczeństwo Tadeusz Ambroży s. 247-263
Prolegomena do rozważań na temat indyjskich korzeni kultury bezpieczeństwa i Drogi Wojownika Juliusz Piwowarski s. 265-286
Współczesne modele szkolenia policyjnego w RP jako element zapobiegania dysfunkcjom w pełnieniu służby Jacek Dworzecki s. 287-310
Bezpieczeństwo informacji niejawnych i innych prawnie chronionych Jerzy Depo s. 311-372
Noty o Autorach s. 373-375