Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV wieku Zdzisława Wawrzonowska s. 7-143