Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spicymierska włość grodowa w średniowieczu : obraz gospodarczy Tadeusz Poklewski s. 7-139