Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba odczytania struktury spożycia mięsa w przyzamkowym kwartale Kalisza w XIV wieku, na podstawie szczątków kostnych Alina Wierstakow Krzysztof Świeżyński s. 7-21
Denary wieluńskie Władysława Opolczyka Andrzej Mikołajczyk s. 23-32
Szczątki zbroi średniowiecznej z grodziska w Borówku Andrzej Kosiorek Andrzej Nadolski s. 33-41
Arsenały zamków krzyżackich w Prusach na początku XVI stulecia Andrzej Nowakowski s. 43-60
Maciej Stryjkowski o pobojowiskach Andrzej Abramowicz s. 61-74
Przykościelny mur obronny z XVI wieku w Międzyborzu na Śląsku, woj. kaliskie Tadeusz Poklewski Alina Wierstakow Maria Żemigała s. 75-107