Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Andrzej Nadolski s. 7
Piec "herbowy z XVI w. na zamku w Bolesławcu nad Prosną Maria Żemigała s. 9-47
Arsenały zamków krzyżackich w Prusach w latach 1364-1431 Andrzej Nowakowski s. 49-99
Puginały średniowieczne z ziem polskich Marcin Lewandowski s. 101-120
Inwentarz kulturowy czternastowiecznych zagród w Dracy w Burgundii i w Zgierzu w Polsce środkowej : próba porównania Marian Głosek s. 121-139
O archeologicznej identyfikacji średniowiecznych miar powierzchni użytków rolnych Tadeusz Poklewski s. 141-154