Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Terra sigillata na ziemiach Polski. Cz. 1 : katalog i tablice Lubomira Tyszler s. 7-218