Tytuł Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy
ISSN 2084-6770
Wydawca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy
2017, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Człowiek radzący sobie z trudnościami jako wyzwanie dla współczesnego wychowania Małgorzata Artymiak Justyna Iskra s. 11-22
Opieka nad dzieckiem w rodzinie zastępczej – innowacje czy sprawdzone metody Józefa Matejek Małgorzata Wolska-Długosz s. 23-33
Opieka i wychowanie dzieci w rodzinach będących pod opieką kuratora sądowego Józefa Matejek Małgorzata Wolska-Długosz s. 35-47
Institutional forms and scope of assistance for people with disabilities. Study on the example of the municipal social assistance centre in Jarosław Alicja Kłos Anna Novotna s. 49-59
Adaptacja szkolna dzieci 7-letnich Dominika Maś s. 63-72
Rola wyobraźni we wczesnej edukacji – wychowanie do transgresji i innowacji Barbara Skałbania s. 73-83
Desires, pleasures, fears and worries of the current children Ingrida Kasáčová s. 83-97
The hierarchy of values among children at younger school age(on the example of aberdeen) Leszek Aftyka Piotr Mazur Renata Stojecka-Zuber s. 99-105
Pedagogical diagnostics of early children literacy and the national curriculum of pre-primary education from the perspective of teachers Jana Venzelová s. 107-118
The problem of formation of reading culture of children and the youth in Ukraine Olena Budnyk s. 119-128
Internet as a classroom tool Karolina Nafalska s. 129-133
The competence of the teacher as a didactic condition of students’ effective independent work organization Vita Horbach Lesya Martirosian s. 135-145
Edukacja dla gospodarki o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój Andrzej Kluczkowski s. 147-156
Parental education applying principles of adult training Dalia Matrišauskiené Kęstustis Trakšleys s. 157-169
"Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce pedagogicznej", Marta Kulesza, Warszawa 2017 : [recenzja] Halina Bejger Marta Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej”, Aneta Paszkiewicz, Warszawa 2017 : [recenzja] Katarzyna Kosińska Aneta Paszkiewicz s. 177-180
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowo- metodycznej zafascynowani matematyką. Skuteczna edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym Lublin 01. IV. 2017 r. Ewelina Zakrzewska s. 181-183
Sprawozdanie z cyklicznego seminarium dla młodych stażem dyrektorów placówek oświatowych Ewelina Zakrzewska s. 185-187
Sprawozdanie z II konferencji samorządowców i zarządzających szkołami, Depułtycze Królewskie, 14 - 15 IX 2017 r. Halina Bejger s. 189-191