Tytuł humanistica 21
ISSN 2544-1345, 2544-431X
Wydawca Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
humanistica 21
2018, Tom 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Ludmiła Kilewaja Elżbieta Sternal s. 11-18
Kwestia duchowej tożsamości Europy : stanowisko Angeli Ales Bello Józef Kożuchowski s. 19-40
Marzenia, duchowość i mistrzostwo zawodowe wpisane w dążenia człowieka-pracownika do kariery zawodowej w koncepcji Tadeusza W. Nowackiego Barbara Baraniak s. 41-62
Имя святого в православной традиции Alla Kamalova s. 63-75
Św. Stanisław Kostka a wizja wychowania młodzieży w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego Rafał Bednarczyk s. 77-96
Czy człowiek ma prawo do samobójstwa? Jarosław Tekliński s. 97-127
Репрезентация футуральной семантики в произведении Михаила Веллера "Колечко" Евгения Арзиева s. 129-147
Сфера бизнеса в лингвокогнитивных моделях социума Людмила Килевая Эльжбета Стерналь s. 149-167
Когнитивные аспекты и эмоции в художественном Оксана Ташдемир s. 169-187
Этнокультурные наименования одежды в русскоязычном художественном тексте Казахстана Меруерт Разбекова s. 199-217
Проблема витальности языков этнических меньшинств в Казахстане Ботакоз Аубакирова s. 219-235
Освоение лексики в ситуации двуязычия Рашида Касымова Райгуль Мейрамгалиева Наталья Сарсекеева s. 237-256
Nowoczesne myślenie o kształceniu : człowiek i różne drogi edukacji u źródeł współczesności (w perspektywie badań nad polskim szkolnictwem we Francji) Łukasz Kempiński Natalia Rezmer-Mrówczyńska s. 257-276
Współczesny człowiek nauki, czyli kto? : jak kształtuje się wizerunek naukowca w zależności od wieku, płci i środowiska respondentów Agata Zadykowicz-Skwirosz s. 277-316
Протопоэтика постмодернистского романа А. Кима "Белка" Эльмира Жанысбекова Людмила Сафронова s. 317-337
Репрезентация войны как травматического события в поэзии Ю. Кузнецова Максим Пономаренко s. 339-359
Специфика постмодернистской поэтики Романа Л. Улицкой "Искренне ваш Шурик" Gulmajra Chumbalova Ajgul Kurmangaliyeva s. 361-378
Ontologiczno-mitologiczny charakter tragicznej miłości w utworze Siergieja Łukianienko i Władimira Wasiliewa "Dzienny patrol" Kinga Ponomarenko s. 379-399
Трансформация духовных ценностей в повести В. Пелевина "Желтая стрела" Алла Джундубаева s. 401-425