Tytuł Rocznik Lituanistyczny
ISSN 2450-8446
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Rocznik Lituanistyczny
2016, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
War and Piety in the Grand Duchy of Lithuania in the Late Middle Ages S.C. Rowell s. 7-21
Spadkobiercy wojewody wileńskiego Dowgirda Wojciech Budzisz s. 23-45
Duszpasterstwo jezuitów nieświeskich w XVII–XVIII wieku. Między ideałem potrydenckim a lokalnymi uwarunkowaniami Andrea Mariani s. 47-91
O czym milczą kroniki klasztorów grodzieńskich (II połowa XVII – XVIII wiek) Hanna Paulouskaya s. 93-106
Tumult wileński 1755 roku i jego reperkusje Tomasz Szwaciński s. 107-126
Uczestnicy sejmików kowieńskich w czasach Augusta III i Stanisława Augusta Poniatowskiego – teoria i praktyka Monika Jusupović s. 127-142
Szukając przodków. Poszukiwanie rodowodu przez podkomorzego żmudzkiego Jakuba Ignacego Nagórskiego w II połowie XVIII wieku Jonas Drungilas s. 143-165
Wielkie Księstwo Litewskie w historiografii niemieckiej Podstawy, prace, perspektywy Mathias Niendorf s. 167-190
Obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego w wielotomowej syntezie Historia Litwy Jūratė Kiaupienė s. 191-209
Bibliografia prac historyków litewskich dotyczących historii Wielkiego Księstwa Litewskiego za lata 1990–2015 Zigmantas Kiaupa s. 211-247
Białoruska historiografia Wielkiego Księstwa Litewskiego po 1991 roku Lubou Kozik s. 249-263
"Rodowód kniaziów Świrskich do końca XVI wieku", Jan Tęgowski, Wrocław, 2011 : [recenzja] Wojciech Budzisz Jan Tęgowski (aut. dzieła rec.) s. 265-269
"Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440–1492", Grażyna Rutkowska, Warszawa, 2014 : [recenzja] Wojciech Budzisz Grażyna Rutkowska (aut. dzieła rec.) s. 269-275
"Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku", Tomasz Kempa, Toruń, 2016 : [recenzja] Grzegorz Błaszczyk Tomasz Kempa (aut. dzieła rec.) s. 275-280
"Imperatoriaus Zigmanto knyga. XV a. Lietuvos valdovų portretai: Pasakojimai ir vaizdai", Eberhard Windecke, Wilno, 2015 : [recenzja] Jūratė Kiaupienė Eberhard Windecke (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Vilniaus ir Žemaičių katedrų kapitulų statutai", Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Liudas Jovaiša, Wilno, 2015 : [recenzja] Sławomir Godek Liudas Jovaiša (aut. dzieła rec.) Wioletta Pawlikowska-Butterwick (aut. dzieła rec.) s. 282-284
"Michał Kleofas Ogiński. Politician, Diplomat and Minister (1786-1794)", Ramunė Smigelskytė-Stukienė, Wilno, 2016 : [recenzja] Richard Butterwick-Pawlikowski Ramunė Smigelskytė-Stukienė (aut. dzieła rec.) Linas Andronovas (tłum.) s. 284-285
"Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788–1790)", Robertas Jurgaitis, Mykolo Romerio, Wilno, 2015 : [recenzja] Ramunė Šmigelskytė-Stukienė Robertas Jurgaitis (aut. dzieła rec.) Mykolo Romerio (aut. dzieła rec.) s. 285-286
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „II Statut Litewski: Terytorium Th emis i Clio”, Wilno, 17–18 listopada 2016 roku Jan Jerzy Sowa s. 287-291
Wykaz skrótów Wioletta Pawlikowska-Butterwick s. 293