Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1991, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transformacje społeczne - regionalizm - edukacja : (wprowadzenie od redaktora) Tadeusz Lewowicki s. 3-7
Treści regionalne w nauczaniu historii w wiejskiej szkole podstawowej Jerzy Kijowski s. 13-18
Praca z uczniem zainteresowanym historią regionalną na zajęciach koła historycznego Ireneusz Malec s. 19-24
Wykorzystanie historii regionalnej i lokalnej na lekcjach historii Marek Nowotka s. 25-29
Możliwości realizacji problematyki regionalnej w programach szkół podstawowych, ponadpodstawowych, zawodowych i średnich Andrzej Wyrzykowski s. 38-41
Rola towarzystwa społeczno-kulturalnego w upowszechnianiu treści regionalnych wśród dzieci i młodzieży Wincenty Szydlik s. 42-48
Regionalne zróżnicowanie postaw zawodowych i orientacji społecznych nauczycieli u progu lat dziewięćdziesiątych Bronisław Gołębiowski s. 55-71
Region kurpiowski - zarys problematyki Stanisław Pajka s. 96-110
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe w ruchu naukowym i kulturalnym Kurpiowszczyzny Andrzej J. Kozłowski s. 121-125
Mauzoleum bitwy ostrołęckiej 1831 r. Czesław Parzych s. 130-136
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Zbigniew Dziadosz s. 137-143
Ważniejsze publikacje dotyczące historii i kultury Kurpiowszczyzny powstałe po 1945 roku Bernard Kielak s. 167-173
Wybór artykułów na temat województwa ostrołęckiego, które ukazały się w latach 1986-1991 Janina Jakubiak s. 174-187
Ostrołęcki regionalista Czesław Parzych s. 188-191
Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939 Jerzy Kijowski Henryk Maćkowiak (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Nauczyciele województwa ostrołęckiego 1939-1945 Jerzy Kijowski Stanisław Pajka (aut. dzieła rec.) s. 212-214
Ostrowskie seminarium nauczycieli - regionalistów s. 214-216
Noty o autorach. s. 217