Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1992, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalizm kurpiowski w latach międzywojennych Stanisław Pajka s. 26-45
Zarys dziejów Armii Krajowej w powiecie ostrołęckim Jerzy Kijowski s. 49-66
Wybrane problemy demografii województwa ostrołęckiego Andrzej Kucharczyk s. 79-91
Rolnictwo ekologiczne - szansa dla rolnictwa ostrołęckiego? Bogdan Fedejko Eugeniusz Niedzielski s. 93-102
Charakterystyka produkcyjna rolnictwa indywidualnego w gminach województwa ostrołęckiego Janusz Jaworowski Janusz Skowroński Elżbieta Ziółkowska s. 103-124
Założenia programu ochrony środowiska na terenie Zespołu Gmin Kurpiowskich "Puszcza Zielona" Ryszard Cymerman s. 125-135
Życie muzyczne środowiska ostrołęckiego w latach 1945-1986 Irena Bogumiła Tworkowska s. 176-185
Elity lokalne a samorządy terytorialne : próba analizy problemu Andrzej J. Kozłowski s. 186-195
Ze wspomnień o dyrektorze Stanisławie Michalskim Adam Chętnik s. 214-216
O życiu i działalności Zofii Niedziałkowskiej : kilka refleksji Stanisław Pajka s. 217-224
Żołnierze Armii Krajowej spoczywający na ostrołęckim cmentarzu parafialnym Czesław Parzych s. 225-235
22 miesiące pod okupacją sowiecką 1939-1941 w Kalinowie : fragment wspomnień Stanisław Elceser s. 238-243
Wschodnie losy Polaków Bronisław Gołębiowski Wiesław Myśliwski (aut. dzieła rec.) s. 245-250
Ruch regionalny w województwie ostrołęckim Barbara Chmielewska s. 251-254
Tematyka badań związanych z gospodarką żywnościową województwa ostrołęckiego w pracach magisterskich i doktorskich wykonanych w ART Olsztyn Eugeniusz Niedzielski s. 255-262
Wykaz członków Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. s. 271-275