Znaleziono 16 artykułów

Dominika Kordela

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jubileusz 70. urodzin dr hab. prof. US Bogusława Walczaka Anna Bera Aurelia Bielawska Magdalena Brojakowska Dominika Kordela Dariusz Pauch Maciej Pawłowski Sławomir Zarębski s. 10-11
Kierunki lokowania nadwyżek finansowych przez inwestorów indywidualnych w Polsce w latach 2008-2012 Aurelia Bielawska Dominika Kordela s. 27-35
"Venture capital" w finansowaniu rozwoju polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Dominika Kordela s. 97-105
Wybrane instrumenty publicznego wsparcia polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a implementacja "small businnes act" Dominika Kordela s. 114-123
Współczesny model mikro i małej przedsiębiorczości w aspekcie europeizacji Dominika Kordela Magdalena Kosowska s. 125-133
Kryzys 2007-2009 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie : analiza i próba oceny Dominika Kordela s. 147-155
Rola rynku NewConnect we wspieraniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw Dominika Kordela Magdalena Kosowska s. 198-206
AIM : europejski model alternatywnego rynku papierów wartościowych Dominika Kordela s. 207-215
Stopień urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce Dominika Kordela s. 225-236
Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014-2020 Dominika Kordela s. 299-311
Ocena procedur i kosztów rynku alternatywnego NewConnect z punktu widzenia emitentów Dominika Kordela s. 310-320
Ocena inwestycji na NewConnect na podstawie płynności rynku i stopy zwrotu z akcji Dominika Kordela s. 347-358
Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie finansowej 2007-2013 Dominika Kordela s. 396-407
Rynki alternatywne w strukturze niemieckiej i austriackiej giełdy papierów wartościowych Dominika Kordela s. 419-429
    Zacytuj
  • Udostępnij
Znaczenie narzędzi ochrony interesów inwestorów na rynku alternatywnym Dominika Kordela s. 503-511
Próba oceny pierwszego roku działalności ASO NewConnect Dominika Kordela s. 638-645