Znaleziono 24 artykuły

Aurelia Bielawska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aurelia Bielawska s. 7-8
Wstęp Aurelia Bielawska s. 7
Wstęp Aurelia Bielawska s. 9-10
Wstęp Aurelia Bielawska s. 9
Wstęp Aurelia Bielawska s. 9
Wstęp Aurelia Bielawska Andrzej Szopa s. 9
Wstęp Aurelia Bielawska s. 9
Wstęp Aurelia Bielawska s. 9
Wstęp Aurelia Bielawska Teresa Łuczka s. 9
Jubileusz 70. urodzin dr hab. prof. US Bogusława Walczaka Anna Bera Aurelia Bielawska Magdalena Brojakowska Dominika Kordela Dariusz Pauch Maciej Pawłowski Sławomir Zarębski s. 10-11
Wstęp Aurelia Bielawska s. 10
Dualny system kształcenia zawodowego w Polsce na przykładzie rzemiosła Aurelia Bielawska s. 11-20
Eksport mikro i małych przedsiębiorstw szansą polskiej gospodarki Aurelia Bielawska Gabriela Łukasik s. 13-21
Faktoring międzynarodowy małych przedsiębiorstw Aurelia Bielawska s. 21-27
Rzemiosło w społeczeństwie i gospodarce Aurelia Bielawska Gabriela Łukasik s. 25-34
Kierunki lokowania nadwyżek finansowych przez inwestorów indywidualnych w Polsce w latach 2008-2012 Aurelia Bielawska Dominika Kordela s. 27-35
Zmiany pokoleniowe w przedsiębiorstwach Aurelia Bielawska s. 32-39
Kategorie czynników determinujących sukces, nowo założonego przedsiębiorstwa Aurelia Bielawska s. 53-60
Dylematy wyboru strategii płynności finansowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Aurelia Bielawska Gabriela Łukasik s. 143-153
Ryzyko w mikro- i małych przedsiębiorstwach : między szansą a zagrożeniem Aurelia Bielawska s. 245-253
Bazylea III i kredyty bankowe dla MSP Aurelia Bielawska s. 259-270
W kwestii pojęcia małe i średnie przedsiębiorstwa Aurelia Bielawska s. 264-272
Czynniki wyboru strategii finansowej małego przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych Aurelia Bielawska Gabriela Łukasik s. 366-375
Pewność i ryzyko w zarządzaniu MŚP Aurelia Bielawska s. 443-449