Znaleziono 12 artykułów

Sławomir Zarębski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jubileusz 70. urodzin dr hab. prof. US Bogusława Walczaka Anna Bera Aurelia Bielawska Magdalena Brojakowska Dominika Kordela Dariusz Pauch Maciej Pawłowski Sławomir Zarębski s. 10-11
Koncepcje internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Magdalena Brojakowska Sławomir Zarębski s. 58-70
Wykup akcji własnych jako forma płatności inwestorskich w małych spółkach giełdowych Sławomir Zarębski s. 237-244
Dywidendy specjalne jako forma płatności inwestorskich w małych i średnich spółkach kapitałowych Sławomir Zarębski s. 244-251
Wybrane problemy wchodzenia na rynek walutowy i funkcjonowania na nim małych i średnich podmiotów niefinansowych Sławomir Zarębski s. 330-339
Forex w strategiach inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw Sławomir Zarębski s. 371-378
Polityka podatkowa Unii Europejskiej jako element wspomagania MŚP w warunkach kryzysu ekonomicznego Sławomir Zarębski s. 433-439
Koncepcje opodatkowania dochodów MŚP we współczesnej polityce podatkowej Unii Europejskiej Sławomir Zarębski s. 445-453
Krótka sprzedaż papierów wartościowych w polityce inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw Magdalena Brojakowska Sławomir Zarębski s. 472-482
Koncepcja opodatkowania według zasad państwa macierzystego (HST) a program obniżania podatkowych kosztów przystosowawczych małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej Sławomir Zarębski s. 476-483
Dywideny regularne i dywidendy specjalne w małych i średnich spółkach kapitałowych Sławomir Zarębski s. 508-516
Podatkowe instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w krajach skandynawskich Sławomir Zarębski s. 613-623