Tytuł Civitas Hominibus : rocznik filozoficzno-społeczny
ISSN 1896-1819
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Civitas Hominibus : rocznik filozoficzno-społeczny
2009, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Franciszek Gołembski s. 5-8
Odpowiedzialność : filozoficzno - prawne aspekty zjawiska Arnold Warchał s. 9-16
Poleganie na sobie i obywatelskie nieposłuszeństwo jako formy odpowiedzialności w myśli politycznej amerykańskiego transcendentalizmu Wojciech Lewandowski s. 17-30
Zaledwie trzy refleksje o odpowiedzialności Ryszard Hubert Milas s. 31-39
Innowacyjne koncepcje społeczne i odpowiedzialność Edyta Pietrzak s. 41-54
Kto winny? Poszukiwanie „politycznej czarownicy” na forum parlamentu w początkach II Rzeczypospolitej Karol Chylak s. 55-62
Uchodźcy – odpowiedzialność społeczności międzynarodowej za ochronę uciekinierów Aleksandra Hadzińska-Wyrobek s. 63-77
Czy wolno kochać zbrodniarkę? Kilka językowo-filozoficznych uwag o odpowiedzialności na przykładzie powieści „Lektor” Benrharda Schlinka Georg Grzyb s. 79-90
Wpływ negatywnych wzorców zachowań współczesnych gwiazd popkultury na rozwój młodzieży licealnej Waldemar Basak s. 91-114
Znaczenie odpowiedzialności w biografiach twórczych : projektowanie własnego życia Kamila Lasocińska s. 115-129
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na kierunku Politologia Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. s. 131-132
Wpływ idei na państwo i jednostkę. W oparciu o koncepcję państwa Platona i Che Guevary Janusz Wiertel s. 133-144
Udział Policji w realizacji zadań zarządzania kryzysowego na przykładzie KomendyMiejskiej Policji w Koninie Monika Korczakowska s. 145-150
Proces zjednoczenia Korei Jolanta Car s. 151-157
"Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności", Ulrich Beck, Edgar Grande, Warszawa 2009 : [recenzja] Edyta Pietrzak Ulrich Beck (aut. dzieła rec.) Edgar Grande (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Bauman o popkulturze. Wypisy", red. Wiesław Godzic, Warszawa 2008 : [recenzja] Wiesław Godzic Katarzyna Tłuczek s. 163-167