Tytuł Civitas Hominibus : rocznik filozoficzno-społeczny
ISSN 1896-1819
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Civitas Hominibus : rocznik filozoficzno-społeczny
2015, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywy ewolucji współczesnego świata w XXI wieku : różne opcje i alternatywy : refleksje osobiste Marek J. Malinowski s. 7-12
O „Civitas Hominibus” słów kilka Edyta Pietrzak s. 13-14
Od autorki okładek „Civitas Hominibus” Elżbieta Dul-Ledwosińska s. 15-16
Jednostka a przemiany cywilizacyjne w perspektywie XXI wieku Andrzej Chodubski s. 17-28
Globalny aspekt społeczno‐kulturowy w przestrzeni stosunków międzynarodowych Janusz Ostrowski s. 29-43
Procesy i ruchy społeczne w świecie na przełomie XX i XXI wieku Bogdan Ekstowicz s. 45-55
Ochrona zdrowia w Polsce dziś i w perspektywie następnej dekady Andrzej Wojtczak s. 57-66
Kreowanie nowej formy społeczności i przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce społecznej Małgorzata Joanna Bielecka s. 67-78
Ewolucje idei społeczeństwa obywatelskiego i kryzys racjonalizmu Edyta Pietrzak s. 79-89
Refleksje o społeczeństwie obywatelskim Ilona Balcerczyk s. 91-105
Edukacja w procesie: metoda projektów a kompetencje obywatelskie Łukasz Zaorski-Sikora s. 107-118
Potrzeba wspomagania kompetencji twórczych w okresie średniej dorosłości : propozycja warsztatów autobiograficznych Kamila Lasocińska s. 119-132
Model wspierania twórczego rozwoju jednostki jako postulowany wyznacznik nowoczesnej pracy socjalnej Makary Krzysztof Stasiak s. 133-142
Soyinka’s use of satire to forecast the evolution of civilizations : the power drive is the supreme evil Rosa Branca Figueiredo s. 143-155
Emigracja i twórczość emigracyjna Polek : od ewolucji społecznych do literackich Anna Kronenberg s. 157-167
Źródła, geneza i istota doktryny salazaryzmu w Portugalii w XX wieku Krzysztof Czarnecki s. 169-173
Misja Polskich Służb Specjalnych w systemie kształtowania bezpieczeństwa Polski na arenie międzynarodowej Maria Ewa Dziambor s. 175-179
Rola samorządów gminnych w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Patrycja Świątczak s. 181-184
Dostępność polskiej e‐administracji a osoby z dysfunkcją wzroku Piotr Witek s. 185-188
Abstracts s. 189-193