Tytuł Civitas Hominibus : rocznik filozoficzno-społeczny
ISSN 1896-1819
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Civitas Hominibus : rocznik filozoficzno-społeczny
2014, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany współczesnego świata. Charakterystyka, dynamika, kierunki i perspektywy (Różne opcje i alternatywy. Refleksje osobiste) Marek J. Malinowski s. 7-12
Zmiana paradygmatu, czyli Tocqueville'owskie spojrzenie na społeczeństwo amerykańskie Ilona Balcerczyk s. 13-25
Polityka reprezentacji : związki ideologii, władzy i płci Anna Kronenberg s. 27-38
Polityka rozwoju a rozwój obszarów wiejskich Małgorzata Joanna Bielecka s. 39-56
Dynamika stosunków politycznych między Polską a Ukrainą na przełomie XX i XXI wieku Bogdan Hekstowicz s. 57-68
Organizacja terytorialna państwa a zdolność jednostek samorządowych do wykonywania zadań publicznych : błędy, wnioski, niezbędne korekty, potrzebne zmiany Radosław Kamiński s. 69-83
The Development of Finnish Welfare Society and Business Life Anna Liisa Westman s. 85-93
Poszukiwanie nowych sposobów leczenia wobec zagrożeń cywilizacyjnych : o współczesnej wartości tradycyjnej medycyny chińskiej Karol Kierzkowski s. 95-104
Ruch, taniec, symbolika ciała jako formy transgresji konstruktywnej "ku sobie" Katarzyna Tłuczek s. 105-113
Komercjalizacja społecznych wartości demokracji Janusz Ostrowski s. 115-119
Sprawozdanie z konferencji UŁ "Jak uczyć o gender? Gender studies, ścieżki kształcenia i specjalizacje" Aleksandra Kanclerz s. 121-124
Call for Papers zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na ogólnopolską konferencję "Niepokorne - buntowniczki - reformatorki - aktywistki, czyli kobiety dokonujące transformacji rzeczywistości"... Iza Desperak Inga B. Kuźma s. 125-126
Informacja o projekcie FLAME - Family Learning and Migrant Engagement s. 127-128
Rada Żydowska i struktury społeczne getta warszawskiego wobec polityki okupanta Marek Cwojdziński s. 129-134
Starzejące się społeczeństwo : polityka Niemiec w przededniu kryzysu demograficznego Jarosław Wnuk s. 135-139
"Geschlechtergerechtigkeit durch Demokratisierung? Transformationen und Restaurationen von Genderverhältnissen in der islamischen Welt", red. Susanne Schröter : [recenzja] Maria Engler Susanne Schröter (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka", t. I, red. Zuzanna Pędzich : [recenzja] Katarzyna Tłuczek Zuzanna Pędzich (aut. dzieła rec.) s. 145-149
"Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje idei", Edyta Pietrzak, Warszawa 2014 : [recenzja] Łukasz Zaorski-Sikora Edyta Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 151-153