Tytuł Civitas Hominibus : rocznik filozoficzno-społeczny
ISSN 1896-1819
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Civitas Hominibus : rocznik filozoficzno-społeczny
2006, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksje wokół pojęcia podmiotowości Makary Krzysztof Stasiak s. 5-8
Na drodze ku kulturze podmiotowości Franciszek Gołembski s. 9-25
Podmiotowość a kultura społeczna Zbigniew Bokszański s. 27-32
Wolność - wewnętrzne zjawisko świadomości Arnold Warchał s. 33-62
Tożsamość podmiotu zbiorowego w dobie globalizacji Violetta Krawczyk-Wasilewska s. 63-71
O różnorodności feminizmu europejskiego Edyta Pietrzak s. 85-86
Postmodernizm - ku estetyce podmiotu Łukasz Zaorski-Sikora s. 87-100
Drogi Adamie... Krystyn Zieliński s. 101-104
Od przedmiotu do podmiotu : fragment rozważań o rozwoju podmiotowym: "W rzeczy samej rzecz o rzeczach" Wieslaw Karolak s. 105-116
Coaching - szansa na podmiotowość w zarządzaniu Joanna Mesjasz s. 117-126
Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa Makary Krzysztof Stasiak s. 127-139
Dyskusja konferencyjna pt. "Podmiotowość w teorii i praktyce". s. 141-164
"Japoński wachlarz", Joanna Bator, Warszawa 2004 : [recenzja] Edyta Pietrzak Joanna Bator (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Illuminations Autisets. Pensées-éclairs", Hédi Bouraoui, Paryż-Toronto 2003 : [recenzja] Stanisław Tokarski Hédi Bouraoui (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Człowiek wśród ludzi", Rafał Garpiel, Joanna Heidtman, Ewa Klepacka-Gryz, Bielsko-Biała 2004 : [recenzja] Jarosław Olkiewicz Rafał Garpiel (aut. dzieła rec.) Joanna Heidtman (aut. dzieła rec.) Ewa Klepacka-Gryz (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Who Are We? The Challenges to America's National Identity", Samuel P. Huntington, Nowy Jork 2004 : [recenzja] Arnold Warchal Samuel P. Huntington (aut. dzieła rec.) s. 177-183
"The European Dream. How Europe's Vision of the Future is Quietly Eclipsing the American Dream", Jeremy Rifkin, Nowy Jork 2004 : [recenzja] Franciszek Gołembski Jeremy Rifkin (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"The Sovereign Individual. The Coming Economic Revolution. How to Survive and Prosper in It", James Dale Davidson, William Rees-Mogg, Londyn 1998 : [recenzja] Zbigniew Bokszański William Rees-Mogg (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Etyka bezpieczeństwa", Janusz Świniarski, Włodzimierz Chojnacki, Warszawa : [recenzja] Bogusław Jagusiak Włodzimierz Chojnacki (aut. dzieła rec.) Janusz Świniarski (aut. dzieła rec.) s. 196-199