Tytuł Civitas Hominibus : rocznik filozoficzno-społeczny
ISSN 1896-1819
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Civitas Hominibus : rocznik filozoficzno-społeczny
2007, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O społeczeństwie jako świecie „poznawanym” i świecie „przeżywanym” - czyli o sposobach doświadczania rzeczywistości „ponowoczesnej” : wprowadzenie Ireneusz Bittner s. 5-21
Społeczeństwo alternatywne Franciszek Gołembski s. 23-36
Człowiek w konfrontacji z doświadczeniem komunistycznym Makary Krzysztof Stasiak s. 37-52
Projekt społeczeństwa krionicznego Marek Adamkiewicz s. 53-66
Nowoczesność a alternatywne postacie wierzeń religijnych Zbigniew Bokszański s. 67-80
Stosunek do tradycji a fazy przemian w sztuce Edward Łazikowski s. 81-87
O feminizmie, mediach, nowych technologiach i dyslokacji sfery publicznej Edyta Pietrzak s. 89-96
Kontrowersje i sprzeczności wokół współczesnej kultury w ujęciu Zbyszko Melosika Katarzyna Tłuczek s. 97-105
Polityka świadomości Anna Rossi s. 107-112
„Jedność europejska”, red. Franciszek Gołembski, Warszawa 2006 : [recenzja] Andrzej Skwarski Franciszek Gołembski (aut. dzieła rec.) s. 117-121
„Polityczno- gospodarczy rozwój Polski w strukturach Unii Europejskiej”, red. Bogusław Jagusiak, Warszawa 2007 : [recenzja] Hubert Korczyński Bogusław Jagusiak (aut. dzieła rec.) s. 123-126
„Heidegger - Levinas, spór o transcendencję prawdy”, Marcin Rebes, Kraków 2005 : [recenzja] Marcin Rebes (aut. dzieła rec.) s. 127-131
„Nowy, okropny świat. Tyrania, ignorancja, gwałt”, George Soros, Warszawa 2006 : [recenzja] Monika Maj George Soros (aut. dzieła rec.) s. 133-136
„Daj mi rząd dusz. Religia Psychoterapia Duszpasterstwo”, Bert Hellinger, Katowice 2006 : [recenzja] Bogna Kędzierska. 2006, 137-140. bibli s 140 Bogna Kędzierska Bert Hellinger (aut. dzieła rec.) s. 137-140
„Rysunek. Odkryj talent dzięki prawej półkuli mózgu”, Betty Edwards, Łódź 2006 : [recenzja] Elżbieta Dul-Ledwosińska Betty Edwards (aut. dzieła rec.) s. 141-144
„JP II - Pokolenie czy mozaika wartości ?”, Paweł Ruszkowski, Poznań-Warszawa 2006 : [recenzja] Teresa Kałuża Paweł Ruszkowski (aut. dzieła rec.) s. 145-148
„Slučaj Jugoslavija. Socijalizam, nacionalizam, posledice”, Nenad Dimitrijević, Belgrad 2001 : [recenzja] Marko Babić Nenad Dimitrijević (aut. dzieła rec.) s. 149-151
„Społeczeństwo w stanie oblężenia”, Zygunt Bauman, Warszawa 2006 : [recenzja] Marek Zapart Zygmunt Bauman (aut. dzieła rec.) s. 153-161