Tytuł Rocznik Samorządowy
ISSN 2300-2662
Wydawca Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Rocznik Samorządowy
2012, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Karol Dąbrowski s. 7-8
Aktywność jednostek samorządu lokalnego w serwisach społecznościowych na przykładzie województwa podkarpackiego Agnieszka Adamska s. 9-19
Pozycja samorządu lokalnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego Krzysztof Bojarski s. 21-33
Giełda zbożowa i towarowa w Lublinie 1931-1939 - powstanie i regulacje wewnętrzne Wojciech Chudzik s. 35-53
Urzędy skarbowe w Polsce 1996-2012 : podstawy normatywne funkcjonowania Karol Dąbrowski s. 55-75
Polityczne aspekty wyborów samorządowych w Rzeszowie w kampanii 2006 roku Paweł Hayn s. 77-93
Reklama wyborcza w kampanii parlamentarnej 2007 roku w Polsce Paweł Jakubowski s. 95-107
Nadzór nad gminą Grodzisk Mazowiecki w latach 2005-2010 Anna Kołtuniak s. 109-123
Odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych źródłem pozyskiwania środków przez organizacje pożytku publicznego - analiza krytyczna Krzysztof Księski s. 125-144
Wykorzystanie dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w turystyce Aneta Pawłowska s. 145-166
Literatura polecana. s. 167
Dorobek Pracowni Badań nad Samorządami w 2012 roku : dane na dzień 20 marca 2013 r. s. 168-178
Sprawozdanie z działalności Pracowni Badań nad Samorządami za 2012 r. s. 179-184