Tytuł Rocznik Samorządowy
ISSN 2300-2662
Wydawca Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Rocznik Samorządowy
2015, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Karol Dąbrowski s. 7-8
Samorząd gminny jako gwarant efektywności korzystania z wolności zgromadzeń Wojciech Bańczyk s. 10-27
Sądowa kontrola decyzji uznaniowych wydawanych przez organy administracji Jakub Michał Biłas s. 28-49
Organy prowadzące politykę zagraniczną Konfederacji Szwajcarskiej Tadeusz Branecki s. 50-68
Pozycja prawna powiatowej rady rynku pracy (daw. zatrudnienia) po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Kamil Burski s. 68-80
Gdynia i Centralny Okręg Przemysłowy – kluczowe projekty gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej Wojciech Chudzik s. 82-95
Sąd Pracy w Lublinie 1929–1939: rekonesans badawczy i przykładowe akta spraw Karol Dąbrowski s. 96-110
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza Emilia Gulińska s. 110-118
Fundusze Europejskie w latach 2014–2020: wprowadzenie do zagadnienia Paweł Hayn s. 120-132
Wymagania kwalifikacyjne członków korpusu służby cywilnej Monika Hetz s. 134-143
Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego Justyna Janowska s. 144-160
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez kierownika jednostki organizacyjnej gminy w świetle orzecznictwa sądowego Łukasz Karaś s. 162-174
„Janosikowe” – studium problemu na przykładzie województwa Mazowieckiego Angelika Koman s. 176-194
Przedmiot umowy deweloperskiej Katarzyna Kraska Adam Orliński s. 196-211
Nowe regulacje w zakresie zbiórek publicznych w Polsce w 2014 roku Krzysztof Księski s. 212-224
Proceduralna strona kontroli społecznej sprawowanej przez instytucje skarg i wniosków Angelika Kurzawa s. 226-244
Polityka kulturalna gmin ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gmin uzdrowiskowych Agata Lizak s. 246-257
Partycypacja społeczna młodzieży na przykładzie młodzieżowych rad gmin – część I Piotr Maciaszek s. 258-273
Organy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Adam Orliński Dorota Todys s. 274-289
"Instytucje prawa rodzinnego", red. Jakub M. Łukasiewicz, Warszawa 2014 : [recenzja] Tomasz Dąbrowski Jakub M. Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 290-293
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odpowiedzialność w administracji publicznej”, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom 13 maja 2015 r. Anna Dąbrowska s. 294-299
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Patologie w administracji”, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno– Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom 18 maja 2015 r. Tomasz Dąbrowski s. 300-306
"Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej", (red.) Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Warszawa 2015 : [recenzja] Małgorzata Czuryk (aut. dzieła rec.) Mirosław Karpiuk (aut. dzieła rec.) Jarosław Kostrubiec (aut. dzieła rec.) s. 307
„Rocznik Samorządowy” - instrukcja dla autorów s. 308-309
„Rocznik Samorządowy” - zasady sporządzania przypisów s. 310-311
„Rocznik Samorządowy” - procedura recenzowania s. 312