Tytuł Rocznik Samorządowy
ISSN 2300-2662
Wydawca Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Rocznik Samorządowy
2014, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Karol Dąbrowski s. 10-11
Zrównoważony rozwój akwakultury alternatywną przyszłością sektora przetwórstwa rybnego Zyta Biegała s. 12-25
Uwagi o spółdzielczości niemieckiej w I połowie XXI wieku Karol Dąbrowski Tomasz Dąbrowski s. 26-43
Państwo bezpieczeństwa osobistego w myśli Zygmunta Baumana Krzysztof Księski s. 44-66
Przeobrażenia administracji powiatowej w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej Regina Pacanowska s. 67-92
Radio Poznańskie w latach 1927–1933 : pierwsze takie radio Marcin Zawada s. 93-112
Demografia a rynek nieruchomości – determinanty wzrostu gospodarczego Robert Zielonka s. 113-121
Ulga na innowacyjność w podatku dochodowym od osób prawnych – woluntaryzm ustawodawcy, anarchizm podatników Karol Dąbrowski s. 122-131
Nowe książki s. 132