Tytuł Rocznik Samorządowy
ISSN 2300-2662
Wydawca Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Rocznik Samorządowy
2017, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rynek płatnych dzienników lokalnych i regionalnych we Wrocławiu – próba charakterystyki Mateusz Bartoszewicz s. 8-24
Organizacje społeczne i pozarządowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Krzysztof Bojarski s. 26-42
Prawo do ochrony danych osobowych w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 1993-1997 Konrad Buczma s. 44-60
Nowe reguły zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy z dnia 21 października 2016r. Kamil Burski Jaryna Smertyha-Burska s. 62-73
Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej Tomasz Dąbrowski s. 74-92
Zadania samorządu województwa związane z zaspokajaniem roszczeń pracowniczych z tytułu niewypłacalności pracodawcy Jakub Grygutis s. 94-110
Odznaki honorowe nadawane zasłużonym dla gospodarki narodowej Paweł Jakubowski s. 112-128
Prawne aspekty nadawania i zmiany nazw ulic i placów Agata Lizak s. 130-146
Przestępstwo nadużycia i bezczynności władzy w prawie karnym II Rzeczypospolitej Hubert Mielnik s. 148-160
Samorząd terytorialny w Szwecji Marek Mierzwa s. 162-180
Koncepcja samorządu w działalności i publicystyce Maurycego Zdzisława Jaroszyńskiego (1890–1974) Regina Pacanowska s. 182-202
Biblioteka publiczna jako zakład administracyjny Artur Potocki s. 204-217
Kilka uwag o służebności „budynkowej” Michał Wdowiak s. 218-237
Wzór decyzji o ustanowienie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej Małgorzata Pracka s. 238-252
Wyrok Włoskiego Najwyższego Sądu Kasacyjnego z dnia 1 kwietnia 2015 r. poświęcony problematyce spółdzielni socjalnej Tomasz Dąbrowski s. 254-266
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Nieruchomości – aktualne problemy prawne", Radom, 10 czerwca 2016 r. Anna Dąbrowska s. 268-272
Aktualne kierunki, potrzeby i perspektywy badań historycznoprawnych nad okupacją hitlerowską w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945 Karol Dąbrowski s. 274-278