Tytuł Rocznik Samorządowy
ISSN 2300-2662
Wydawca Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Rocznik Samorządowy
2013, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Karol Dąbrowski s. 7-9
Wpływ uprzemysłowienia na rozwój sektora bankowego : przykład komunalnych kas oszczędności w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1937–1939) Wojciech Chudzik s. 10-30
Urzędy skarbowe w Polsce 1982–1996 : podstawy normatywne funkcjonowania Karol Dąbrowski s. 32-53
Zarząd w strukturze organów spółdzielni Tomasz Dąbrowski s. 54-78
Problematyka obszaru ograniczonego użytkowania w orzeczeniach sądów cywilnych Ewa Kacprzak-Szymańska s. 80-96
Internet w służbie samorządu Andrzej Kansy s. 98-114
Prawno-finansowe przeszkody w rozwoju polskich organizacji pozarządowych : zarys problematyki Krzysztof Księski s. 116-136
Ustrój prawny kas Stefczyka w latach 1920–1939 Piotr Ruczkowski s. 138-180
"Prawo spółdzielcze", Henryk Cioch, Warszawa 2011 : [recenzja] Tomasz Dąbrowski Henryk Cioch (aut. dzieła rec.) s. 182-186
Sprawozdanie z konferencji „Polski samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem – osiągnięcia, niepowodzenia, wyzwania”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 29 listopada 2013 roku Karol Dąbrowski s. 188-193
Leksykon samorządu gospodarczego Krzysztof Bojarski Karol Dąbrowski Piotr Janus s. 194-250
Bibliografia samorządu gospodarczego za lata 2012–2013 Karol Dąbrowski s. 251-254
Sprawozdanie Pracowni Badań nad Samorządami za lata 2013–2014 s. 255-268
Literatura polecana s. 269
"Historia myśli organizatorskiej. Zarys wykładu", Włodzimierz Gogłoza, Krzysztof Księski, Warszawa 2013 : [recenzja] Włodzimierz Gogłoza (aut. dzieła rec.) Krzysztof Księski (aut. dzieła rec.) s. 270-271
"Rocznik Samorządowy" – instrukcja dla autorów s. 272-273
"Rocznik Samorządowy" - zasady sporządzania przypisów s. 274-275
"Rocznik Samorządowy" - procedura recenzowania s. 276-278
Publikacje Pracowni Badań nad Samorządami s. 279-280