Tytuł Kultura - Media - Teologia
ISSN 2081-8971
Wydawca Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Kultura - Media - Teologia
2011, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komercjalizacja współczesnej kultury Witold Kawecki s. 8-18
Kultura - rzecz gustu? : O kilku granicach supermarketyzacji kultury Dagmara Jaszewska s. 19-33
Media a supermarket kultury Jan Jaroszyński s. 34-44
Integracyjna oraz dezintegrująca funkcja mediów w społeczeństwie informacyjnym Grzegorz Łęcicki s. 45-54
Tożsamość w literackim supermarkecie kultury Dominika Żukowska-Gardzińska s. 55-64
Jak zainteresować media sprawami Kościoła? Jan Szewek s. 66-71
Edukacja medialna w służbie katechezy Grzegorz Łęcicki s. 72-81
Komunia kościelna w świetle katechez Benedykta XVI o apostołach Cezary Smuniewski s. 83-100
Granice wiedzy i wiary w ujęciu W. Sedlaka na tle współczesnych typów relacji między naukami przyrodniczymi a refleksją teologiczno-filozoficzną Tomasz Stwora s. 101-111
"Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie" : konferencja 17 marca 2011 r. - Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Dominika Żukowska-Gardzińska s. 113-114
Dar życia : w trosce o odpowiedzialność w przekazywaniu życia - sympozjum 19 marca 2011 r. Dominika Żukowska-Gardzińska s. 115