Tytuł Kultura - Media - Teologia
ISSN 2081-8971
Wydawca Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Kultura - Media - Teologia
2012, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Estetyzacja w kulturze współczesnej jako poszukiwanie sensu Agnieszka Jęczeń s. 8-18
Evolúcia softvérového nástroja k hypermediálnemu artefaktu - na príklade PowerPointovej prezentácie Bogumiła Suwara s. 19-36
Vz'ah vizuality/vizuálnosti a textu v umení nových médií Bogumiła Suwara s. 38-54
Potrzeba edukacji medialnej i dziennikarskiej według ks. prof. Antoniego Lewka w duchu "Magisterium Ecclesiae" Michał Drożdż s. 55-60
Rynek prasowy w Egipcie przed "Arabską Wiosną Ludów" i po niej Joanna Mikosz s. 61-70
Życie estetyczne - jedynym ideałem etycznym? Bartosz Wieczorek Alina Mitek-Dziemba (aut. dzieła rec.) s. 72-74