Tytuł Kultura - Media - Teologia
ISSN 2081-8971
Wydawca Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Kultura - Media - Teologia
2013, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka i ekonomia – diagnoza przyczyn światowego kryzysu finansowego w świetle encykliki Caritas in veritate = Ethics and economy – the diagnosis of the reasons of the world financial crisis in light of the encyclical Caritas in veritate Kamil Goral s. 8-19
Religijność ludowa w systemie wartości – między pogaństwem a chrześcijaństwem w filmie Jana Jakuba Kolskiego „Cudowne miejsce” (1995) = Folk Religiosity as a value – between paganism and Christianity in the film by Jan Jakub Kolski "Wonderful Place" (1995) Katarzyna E. Zabratańska s. 20-47
Wizja szwedzkiej apokalipsy w filmie „Pieśni z drugiego piętra” Roya Anderssona = The vision of the Swedish Apocalypse in film by Roy Andersson „Songs from the Second Floor” Bartosz Wieczorek s. 48-63
Opowieść gminna w odsłonie Web 2.0 i jej wpływ na wolność słowa = Urban legend in the web 2.0. reality and its effect on freedom of speech Żaneta Krawczyk-Antońska s. 65-79
Młodzież w przestrzeni poradnictwa internetowego – manipulacja informacją = outh in the online counseling - manipulation of information Małgorzata Kowalewska s. 80-94
Wzory kobiecości w czasopismach dla nastolatków: przekaz, perswazja czy manipulacja? = Female ideals in adolescent magazines – information transfer, persuasion or manipulation? Lilia Krawczewska s. 95-110
Trzy nawrócenia Bartosz Wieczorek Réginald Garrigou-Lagrange (aut. dzieła rec.) s. 112-115