Tytuł Kultura - Media - Teologia
ISSN 2081-8971
Wydawca Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Kultura - Media - Teologia
2013, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kreowanie informacji: o pseudo-wydarzeniach w polityce = The creation of information: pseudo-events in politics Marta Węgrzyn s. 8-18
Manipulacja w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży = Manipulation of the television advertising aimed at children and young people Elżbieta Sanecka s. 19-36
Mamo, kup mi to! Czyli o reklamach dla dzieci = Mommy, please! About the ads for children Adrian Nowak s. 37-52
Sieci społecznościowe w polityce: medium (dez)informacyjne? = Social networks in politics - medium of (dis)information? Kinga Jaruga s. 53-67
Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia = Media education to threats cyberbullying and digital exclusion Anna Kaczmarek s. 68-81