Tytuł Kultura - Media - Teologia
ISSN 2081-8971
Wydawca Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Kultura - Media - Teologia
2010, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Court-show jako gatunek telewizyjny Magdalena Hodak s. 8-20
Maski sekt : strategie sekt i nowych ruchów religijnych w obliczu komercjalizacji rynku religijnego na przykładzie Kościoła Scientologicznego Hanna Karp s. 21-32
Prasa trzeciego obiegu w okresie przełomu Bartosz Głowacki s. 33-43
Formy reklamy zewnętrznej Joanna Mikosz s. 44-58
Autorytety w świecie stereotypów - krytyczna ocena medialnego obrazu osobowości Jan Jaroszyński s. 59-69
Edukacja medialna jako istotna cecha nowoczesnego społeczeństwa Grzegorz Łęcicki s. 70-80
Stefan Kardynał Wyszyński wobec "universum" sztuki Jerzy Miziołek s. 82-91
Postulaty etyczne dla mediów w publicystyce ks. Stefana Wyszyńskiego Małgorzata Laskowska s. 92-104
"Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu" : Nauczanie o rodzinie kard. S. Wyszyńskiego Zdzisław Struzik s. 105-119
Dziennikarstwo zaangażowane - poszukiwanie zagubionego sensu Anna Maślana s. 121-129