Tytuł Kultura - Media - Teologia
ISSN 2081-8971
Wydawca Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Kultura - Media - Teologia
2011, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji. s. 6
Medialna eklezjogeneza w środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Ksiądz profesor Antoni Lewek (1940-2010) i spadkobiercy jego troski = The media ecclesiogenesis in the environment of the Cardinal Stefan Wyszynski University : Rev. Professor Antoni Lewek (1940-2010) and the heirs of his concern Karol Klauza s. 8-17
Problematyka kulturowa w programach wybranych polskich partii politycznych = The cultural issues in the programs of selected Polish political parties Łukasz Kaczmarczyk s. 18-36
Seneka Młodszy o bogactwie = Seneca the Younger about the richness Dominika Budzanowska s. 37-52
Sacrum i profanum w przestrzeni mieszklanej = The sacred and profane in a residential area Katarzyna Szlendak s. 53-67
Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze = The symbolic meaning and functions of the color in the culture Krzysztof Jurek s. 68-80
Zdzisław Beksiński - malarz apokaliptycznej wizji świata? = Zdzislaw Beksinski – a painter of the apocalyptic vision of the world? Daniel Zarymbski s. 81-93
Homileta, medioznawca, teolog, pedagog mediów : Sprawozdanie z konferencji naukowej "Ks. prof. Antoni Lewek (1940-2010). W służbie prawdzie". Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2 czerwca 2011 r. Piotr Drzewiecki s. 95-97
"Człowiek w medialnym labiryncie", red. Krzysztof Guzek, Małgorzata Laskowska, Warszawa 2011 : [recenzja] Edyta Jarosz-Mackiewicz Krzysztof Guzek (aut. dzieła rec.) Małgorzata Laskowska (aut. dzieła rec.) s. 98-102
Książka o stopniach nauczania papieża i biskupów Tomasz Płonka Jacek Salij (aut. dzieła rec.) s. 103