Tytuł Wieki Stare i Nowe
ISSN 1899-1556
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Wieki Stare i Nowe
2012, Tom Tom specjalny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Maciej Fic Ryszard Kaczmarek s. 7-8
Między patronatem a współpracą - relacje Jana Zamoyskiego i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły (1595-1605) Dariusz Milewski s. 11-31
Діяльність піонерів авіації по обидва боки кордону імперій : Східна Галичина і Наддніпрянщина (1900-1914) Andrij Haruk s. 32-40
Epilog wspólnoty polsko-białoruskiej : organizatorzy i przywódcy antybolszewickiego oporu na pograniczu polsko-białoruskim w latach 1920-1922 Joanna Januszewska-Jurkiewicz s. 41-58
Українська військова еміграція у Польщі (1920-1939) Roman Zinkievič s. 59-74
Eтнодемографічні процеси населення львівського повіту у 1920-1930-х pоках XX ст. Oksana Pasic'ka s. 75-85
Syjonista ze Lwowa : Leon Reich (1879-1929) - polityk pogranicza Magdalena M. Wróbel s. 86-100
Inwestycje kapitału górnośląskiego w kamieniołomy na Wołyniu w okresie II Rzeczypospolitej Artur Czuchryta s. 101-116
Czytając gazetę w pociągu… : nowa przestrzeń komunikacji a przemiany narodowościowe na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Jacek Kurek s. 119-132
Hans Kudlich (1823-1917) - Schlesier, Deutscher, Amerikaner Pavel Kladiwa s. 133-148
Dama dworu na podcieszyńskich włościach : hrabina Gabriela von Thun und Hohenstein (1872-1957) jako przedstawicielka elit Śląska Cieszyńskiego w pierwszej połowie XX wieku Iwona Nowak s. 149-156
Kysuckie elity ducha : przyczynek do dziejów regionu Valeria Hrtánková s. 157-168
"Postkolonialne" postrzeganie historii Dolnego Śląska : między biografią a opowiadaniami Henryka Worcella Marta M. Podolczak s. 169-183
Problemy narodowe z perspektywy turystyki sudeckiej na Śląsku (do 1945 roku) Tomasz Przerwa s. 184-200
Zygmunt Żurawski (1873-1962) - polityk południowo-zachodnich kresów II Rzeczypospolitej Miłosz Skrzypek s. 201-209
Jan Kustos (1893-1932) - pograniczny polityk konfrontacji Maciej Fic s. 210-228
Wpływ polityki Niemiec na przeobrażenia społeczne w państwach Europy Południowo-Wschodniej (1933-1939) Bożena Górczyńska-Przybyłowicz s. 231-245
Narodowość czarnogórska w dualizmie tożsamości przed II wojną światową i po niej Piotr Żurek s. 246-256
Henryk Sławik (1894-1944) - działacz polityczny na zachodnich kresach II Rzeczypospolitej Lech Krzyżanowski s. 257-271
"Kierować się głosem sumienia i przykazaniem miłości bliźniego" : biografia Jánosa Esterházyego (1901-1957) w świetle jego kontaktów z Polską Imre Molnár s. 272-296
"Grenzkreisleiter"? : kierownicy powiatowi zabrzańskiej NSDAP w latach 1932-1940 Mirosław Węcki s. 297-330
Polscy i śląscy Żydzi w Bawarii i ich nowe elity po II wojnie światowej Roman Smolorz s. 331-341