Tytuł Wieki Stare i Nowe
ISSN 1899-1556
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Wieki Stare i Nowe
2013, Tom 5(10)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sylwester Fertacz Agata A. Kluczek s. 7-8
Pies w wierzeniach plemion celtyckich Agnieszka Bartnik s. 11-28
Kariera Gajusza Anniusza w świetle źródeł literackich i numizmatycznych Tomasz Ładoń s. 29-38
Zosia Sieniawska (1699—1771) w listach do ojca Agata Muszyńska s. 39-48
Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie jako źródło do badania problemów demograficznych społeczności ewangelickiej w latach 1709—1759 Paulina Królik s. 49-66
"Księga zapowiedzi" z Wojnowic jako XIX-wieczny zabytek piśmiennictwa polskiego Adam Kubacz s. 67-81
Udział przedstawicieli przemysłu ciężkiego i samorządu województwa śląskiego w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku Piotr Rygus s. 82-113
Szkolnictwo zawodowe oraz dokształcające w województwie śląskim i w Zagłębiu Dąbrowskim w dwudziestoleciu międzywojennym Anna Glimos-Nadgórska s. 114-136
Wizerunek Rudolfa Hössa jako osoby prywatnej : na podstawie akt procesowych i relacji więźniów KL Auschwitz-Birkenau Sylwia Wysińska s. 137-155
Sytuacja społeczno-polityczna w okręgu bielsko-bialskim w 1945 roku Łukasz Mroczek s. 156-184
Władze czechosłowackie a mniejszość słowacka w Polsce (1947—1956) Krzysztof Nowak s. 185-202
Majątek Łaskarzówka w świetle urbarza z 1728 roku Adam Kubacz s. 205-219
Sprawozdania z pierwszego i drugiego transportu przesiedlonych z powiatu Biała Krakowska na Ziemie Zachodnie w roku 1945 Łukasz Mroczek s. 220-232
Śląski Instytut Naukowy w Katowicach w okresie „karnawału Solidarności” : na podstawie posiedzeń Dyrekcji i Kolegium Instytutu Maciej Fic s. 233-277
"Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium", Bartosz B. Awianowicz, Toruń 2010 : [recenzja] Bartosz B. Awianowicz Agata A. Kluczek s. 281-287