Tytuł Wieki Stare i Nowe
ISSN 1899-1556
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Wieki Stare i Nowe
2011, Tom 3(8)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sylwester Fertacz Maria W. Wanatowicz s. 7-8
Kwestia tajności sprzysiężenia M. Juniusza Brutusa i G. Kasjusza Longinusa Norbert Rogosz s. 9-35
Sfera topiczna wyobrażeń w mennictwie cesarza rzymskiego Floriana (276 rok) Agata A. Kluczek s. 36-58
Utworzenie księstw raciborskiego i opolskiego : z problematyki pierwszego podziału Śląska w drugiej połowie XII wieku Jerzy Rajman s. 59-88
Działalność polityczna Bolka V opolskiego w okresie wojen husyckich Maciej Woźny s. 89-103
Imiennictwo w Kobiórze w XVIII wieku Ewa M. Ryguła s. 104-127
Komisje administracyjne Cieszyna i Bielska w latach 1920-1922 : z badań nad relacjami polsko-niemieckimi na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym Lech Krzyżanowski Miłosz Skrzypek s. 128-144
Kierownicy polityczni NSDAP w powiecie pszczyńskim w latach 1939-1945 : analiza zbiorowości Wojciech Kapica s. 145-178
Polska muzyka młodzieżowa w edukacji historycznej i obywatelskiej Maciej Fic s. 179-193
Źródła do dziejów żydowskiego szkolnictwa początkowego w Będzinie Anna Glimos-Nadgórska s. 195-227
Duchowieństwo wobec śmierci i uroczystości pogrzebowych Bolesława Bieruta Mariusz Trąba s. 228-298
"...achieved nothing worthy of memory". Coinage and authority in the Roman empire c. AD 260-295", R. Hedlund, Uppsala 2008 : [recenzja] Agata A. Kluczek Ragnar Hedlund (aut. dzieła rec.) s. 299-306
"Ogrody Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii w latach 1737-1766", Małgorzata Skwarczyńska, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej Stroynowski Małgorzata Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 307-314
"Hiszpania i Hiszpanie w relacjach Polaków. Wrażenia z podróży i pobytu od XVI do początków XIX w.", Adam Kucharski, Warszawa 2007 : [recenzja] Matylda Urjasz-Raczko Adam Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 315-319