Tytuł Wieki Stare i Nowe
ISSN 1899-1556
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Wieki Stare i Nowe
2009, Tom 1(6)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Idzi Panic Maria Wanda Wanatowicz s. 7-9
Celtyckie pochówki dzików : z badań nad sepulkralnymi zwyczajami plemion celtyckich Agnieszka Bartnik s. 10-23
Cyceron, Katylina i wróżby Henryk Kowalski s. 24-38
Udział i rola cezarian w zamachu na G. Juliusza Cezara (15 marca 44 roku) Norbert Rogosz s. 39-56
Wykorzystanie wizerunku bóstw jako motywu propagandowego w mennictwie cesarzowych dynastii Sewerów Anna Skiendziel s. 57-72
Cesarz rzymski Aurelian jako "paedagogus militum" Agata A. Kluczek s. 73-100
Postać króla Jana Olbrachta w historiografii i literaturze pięknej Ewa Janeczek s. 101-121
Palingamní sňatky a otázka vdovství ve městech Frýdku a Místku Radek Lipovski s. 122-130
Bunt chłopów z Jaworzna w 1550 roku Wacław Urban s. 131-135
Z badań nad zjawiskiem korupcji w nowożytnej Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku Jacek Kaniewski s. 136-159
Józef Szujski wobec powstania styczniowego Marcin Janeczek s. 160-173
Przed rozłamem : konflikty w galicyjskim ruchu ludowym w 1913 roku Tomasz Kurpierz s. 174-201
Kształtowanie się światopoglądu Adama Piwowara (1874-1939) Bogdan Jamrozik s. 202-211
Ksiądz biskup August Hlond wobec katolików niemieckiego pochodzenia na obszarze polskiego Górnego Śląska (1922-1926) Lech Krzyżanowski s. 212-227
Śląski Oddział Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (1924-1939) Marta Domagała s. 228-263
Problem świadomości zagrożenia ze strony Niemiec w społeczeństwie polskim Górnego Śląska w ostatnich latach II Rzeczpospolitej Marek Margielewicz s. 264-294
Reakcja społeczeństwa miasta Krakowa na zajęcie przez Polskę Zaolzia Karol Matyjasik s. 295-312
Rady robotnicze w województwie katowickim w latach 1956-1957 na przykładzie wybranych zakładów przemysłu kluczowego Mateusz Zygmuntowski s. 313-330
Założenia struktury szkolnictwa podstawowego i status nauczyciela w świetle prawa oświatowego (1945-1972) Maciej Szaniawski s. 331-351
Pierwsze miesiące działalności NSZZ "Solidarność" na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim Jakub Kazimierski s. 352-378