Tytuł Wieki Stare i Nowe
ISSN 1899-1556
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Wieki Stare i Nowe
2012, Tom 4(9)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sylwester Fertacz Maria W. Wanatowicz s. 7-8
O konieczności intensyfikacji procesów digitalizacji materiałów archiwalnych i pożytkach z tego płynących na przykładzie zbioru dokumentów pergaminowych Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie Wioletta Zawitkowska s. 9-19
Królewicz Jakub Sobieski i jego kontakty z dworami europejskimi do wybuchu wielkiej wojny północnej Aleksandra Skrzypietz s. 20-43
Wokół stereotypu magnata czasów stanisławowskich : wizerunek Andrzeja Zamoyskiego (1717-1792) w polskich memuarach Dariusz Rolnik s. 44-68
XVIII-wieczne projekty naprawy polskiego pieniądza : projekt Józefa Kostki Rostkowskiego z 1760 roku Jacek Kaniewski s. 69-80
Biskup wrocławski Georg Kopp a kwestia polska na Górnym Śląsku w opinii polskojęzycznej prasy górnośląskiej Jakub Grudniewski s. 81-113
Поширення українсько-польських історичних міфологем у польській історіографїї кінця XIX - першої третини XX ст. Oksana Ruda s. 114-128
Варшавський період життя М. Кордуби : нариси з біографїї вченого Oleg Píh s. 129-140
Krótka historia Rady ds. Stosunków Zagranicznych Inc. i jej wpływ na amerykańską politykę zagraniczną w latach 1921-1941 Elżbieta Wronka s. 141-159
Szpitalnictwo zamknięte w Katowicach w okresie międzywojennym Łukasz Gądzik s. 160-181
Górnośląskie drapacze chmur - epizod architektoniczno-propagandowy lat międzywojennych na Górnym Śląsku Piotr Rygus s. 182-221
Obrona Narodowa w województwie śląskim w latach 1937-1939 Marek Margielewicz s. 222-241
Prasa krakowska wobec konferencji w Monachium (1938) Karol Matyjasik s. 242-272
Rudolf Höss w oczach więźniów (na podstawie akt procesowych) Sylwia Wysińska s. 273-295
Wydarzenia w Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach z dnia 16 grudnia 1981 roku w moich wspomnieniach Dorota Matlak Urszula Wenda s. 297-305
"Z dziejów Zagórza", red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2008 : [recenzja] Anna Glimos-Nadgórska Dariusz Rozmus (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie (Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, ziemia olkuska)", red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2008 : [recenzja] Anna Glimos-Nadgórska Dariusz Rozmus (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 310-314