Tytuł Wieki Stare i Nowe
ISSN 1899-1556
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Wieki Stare i Nowe
2014, Tom 6(11)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sylwester Fertacz Agata A. Kluczek s. 7-8
Początki funkcjonowania tytułu Dominus noster w rzymskim mennictwie imperialnym Paweł Biały s. 11-23
Система селянського господарювання та її вплив на типологію селянської родинної структури (за матеріалами Волині XVI — першої половини XVII ст.) Ірина Ворончук s. 24-37
Wizerunek barokowego sarmaty i oświeceniowego Europejczyka, czyli August III Wettyn i Stanisław August Poniatowski Jerzy Dygdała s. 38-57
Obraz "nowej" i "dawnej" magnaterii polsko‑ litewskiej w polskiej literaturze pamiętnikarskiej końca XVIII i początków XIX wieku Dariusz Rolnik s. 58-83
Российские планы ведения войны на западе (февраль 1810—июнь 1812 г.) Андрей Михайлович Лукашевич s. 84-100
Jan Szygut - nauczyciel i działacz polityczny ze Śląska Cieszyńskiego Michael Morys-Twarowski s. 101-112
Деятельность И.В. Гурко в Привислинском крае: суть административных преобразований в 1880-1890‑ х гг. Елена Лопатина s. 113-125
Gabriela Balicka (1867—1962), naukowiec, posłanka Narodowej Demokracji Katarzyna Luksa s. 126-139
Od Eckerta do Janoscha : historia kosmopolity z Zabrza Angela Bajorek Dariusz Walerjański s. 140-150
"Oblicza Wenus. Bogini i jej święta w Rzymie", Aneta Franczak, Kraków 2013 : [recenzja] Andrzej Gillmeister Aneta Franczak (aut. dzieła rec.) s. 153-158
"Wojna sertoriańska (80—71 przed Chr.)", Tomasz Ładoń, Oświęcim 2011 : [recenzja] Norbert Rogosz Tomasz Ładoń (aut. dzieła rec.) s. 159-164
"Krassus. Polityk niespełnionych ambicji", Maciej Piegdoń, Kraków 2011 : [recenzja] Norbert Rogosz Maciej Piegdoń (aut. dzieła rec.) s. 165-175
"Wojna domowa w Rzymie w latach 193—197", Daria Janiszewska, Poznań 2010 : [recenzja] Agata A. Kluczek Daria Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 176-184
"Radziwiłłowie a polityka Jana III Sobieskiego w latach 1684—1696", Arkadiusz Malejka, Katowice 2012 : [recenzja] Aleksandra Skrzypietz Arkadiusz Malejka (aut. dzieła rec.) s. 185-191
"Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim", Henryk Kocój, Kraków 2011 : [recenzja] Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 192-204
"Księstwo Warszawskie (1807—1815)", Jarosław Czubaty, Warszawa 2011 : [recenzja] Dariusz Nawrot Jarosław Czubaty (aut. dzieła rec.) s. 205-210
"Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944—1989", Zbigniew Osiński, Lublin 2013 : [recenzja] Wiesław Charczuk Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 211-219
"Śląsk, Polska, Europa, świat. Pamięci Profesora Jana Przewłockiego", Red. Kazimierz Mieroszewski i Mieczysław Stolarczyk, Katowice 2013 : [recenzja] Marcin Wieczorek Kazimierz Mieroszewski (aut. dzieła rec.) Mieczysław Stolarczyk (aut. dzieła rec.) s. 220-225