Tytuł Wieki Stare i Nowe
ISSN 1899-1556
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Wieki Stare i Nowe
2010, Tom 2(7)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sylwester Fertacz Maria W. Wanatowicz s. 7-8
Obraz bitwy pod Guzowem w świetle relacji nuncjusza papieskiego Francesca Simonetty Paweł Duda s. 9-23
Rozwój służby zdrowia i opieki społecznej w Katowicach do 1914 roku Joanna Lusek s. 24-57
Generał Stanisław Szeptycki jako dowódca wojsk polskich w latach 1919-1922 wobec północno-wschodnich i południowo-zachodnich kresów Rzeczypospolitej Sylwester Fertacz s. 58-73
Razem czy osobno? : narody zamieszkujące Wileńszczyznę wobec perspektywy samostanowienia po I wojnie światowej (do początku 1920 roku) Joanna Januszewska-Jurkiewicz s. 74-92
Kościół katolicki a wychowanie młodzieży w diecezji katowickiej (śląskiej) w latach 1926-1930 Barbara Piasecka s. 93-123
Ogólnopolska Ustawa o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia z 18 lipca 1924 roku, jej nowelizacje i funkcjonowanie na terenie województwa śląskiego (1924-1939) Maria W. Wanatowicz s. 124-143
Obrona Westerplatte w korespondencji mjr. Stefana Fabiszewskiego Krzysztof Zajączkowski s. 144-167
Zajęcie Bytomia przez Armię Czerwoną : stan infrastruktury, zniszczenia miasta po oswobodzeniu i odbudowa przemysłu Bartosz Buśkiewicz s. 168-181
Śląski eksperyment pedagogiczny - projekt organizacji "Szkoły talentów" z 1972 roku Joanna Górska s. 182-195
Parafie Kościoła rzymskokatolickiego w Katowicach Henryk Olszar s. 196-235