Tytuł Prace Naukowe. Pedagogika
ISSN 0860-0880
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Prace Naukowe. Pedagogika
1994, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora Stanisław Podobiński s. 3-4
Wstęp Jerzy Mizgalski s. 9
Słowo wstępne s. 11-12
Warunki lokalowe szkół elementarnych okręgu częstochowskiego w I połowie XIX wieku Janusz Lipiec s. 13-41
Dziewiętnastowieczne szkoły wiejskie na Dolnym Śląsku : materiały do dziejów architektury Zuzanna Borcz Irena Niedźwiecka s. 43-53
Rozwój dróg żelaznych a potrzeba kształcenia pracowników kolejowych Mirosława Szczygieł s. 55-70
Kształcenie uniwersyteckie w koncepcji Kazimierza Brodzińskiego Jadwiga Suchmiel s. 71-76
Samorząd oświatowy okresu II Rzeczypospolitej w świetle podstawowych aktów prawnych Jerzy Mizgalski s. 77-101
Uruchomienie i rozbudowa szkolnictwa średniego ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1945-1948 Bogdan Snoch s. 103-117
Nauczyciele elementarni w Siewierzu w latach 1807-1864 Aleksandra Skowrońska s. 119-132
Kryzys wartości nauczania - uczenia się Maria Janukowicz s. 133-141
Przekształcenia profilu dydaktycznego Częstochowskiego Gimnazjum Rządowego w latach 1885-1914 Iwona Psykała s. 143-155
Robotnicza oświata pozaszkolna w Zagłębiu Dąbrowskim na początku XX wieku Kazimierz Rędziński s. 157-169
Poglądy Józefa Czesława Babickiego na wychowanie Danuta Marzec s. 171-177
Tak zwane "uniwersytety Rzeszy" w nowszych publikacjach Janusz Lipiec s. 179-188
Pojmowanie życia w kategoriach aksjologicznych Maria Janukowicz s. 189-202
Działalność Muzeum Okręgowego w Częstochowie w sferze popularyzacji historii Andrzej Wasiak s. 203-210
Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji dziecka na poziomie wyższym Bronisława Snoch s. 211-224
Instytucjonalne formy opieki nad dziećmi polskimi w Częstochowie w latach 1939-1945 : zarys problemu Zbigniew Grządzielski s. 225-233
Jakość lekcji wychowania fizycznego a wymiar osobowości nauczyciela Grzegorz Wosik s. 235-240
Początki działalności ZNP w Województwie Śląsko-Dąbrowskim (1945-1947) Bogdan Snoch s. 241-255
Dzieje wychowania muzycznego w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku Anna Pękala s. 257-261
Organizacja technicznych szkół kolejowych Mirosława Szczygieł s. 263-285
Respektowanie - przez nauczycieli szczebla elementarnego - zasad dydaktycznych a poziom osiągnięć szkolnych uczniów Beata Gofron s. 287-298
Uczestnictwo kobiet w nauce w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego do wybuchu II wojny światowej Stanisław Podobiński Jadwiga Suchmiel s. 299-304