Tytuł Prace Naukowe. Pedagogika
ISSN 0860-0880
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Prace Naukowe. Pedagogika
2003, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Kazimierz Rędziński s. 5-6
Wielokulturowość w edukacji na Śląsku Opolskim Franciszek Marek s. 9-20
Szkolnictwo żydowskie w Częstochowie (1918-1939) i jego uwarunkowania Marta Pawlina-Meducka s. 21-35
Żydowskie organizacje młodzieżowe w Małopolsce i na Śląsku (1918-1939) Kazimierz Rędziński s. 37-48
Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym : na przykładzie zaboru rosyjskiego na przełomie XIX i XX wieku Stefania Walasek s. 49-59
Oświata szansą rozwoju wielu kultur : na przykładzie szkolnictwa żydowskiego w Częstochowie w latach 1918-1939 Mirosława Szczygieł s. 61-67
Miejskie szkolnictwo elementarne w regionie częstochowskim (w XIX i w początkach XX wieku) Bogdan Snoch s. 69-75
"Nowe wychowanie" na łamach lwowskiego "Przeglądu Społecznego" (1927-1939) Mirosław Łapot s. 77-86
Specjalny Zakład Wychowawczy w Herbach Polskich (1925-1933) Przemysław Snoch s. 87-97
Przemysłowa i wielokulturowa Łódź okresu międzywojnia jako środowisko opiekuńcze Nella Stolińska-Pobralska s. 99-105
Edukacja wielokulturowa w integrującej się Europie Jan Żebrowski s. 109-120
Potrzeba wychowania dla pokoju jako moralny nakaz współczesnej sytuacji i (dla) współczesnego człowieka Stanisław Gawlik s. 121-136
Globalizacja i regionalizm a edukacja Henryk Bednarski s. 137-146
Wielokulturowość w programach nauczania szkoły podstawowej Lidia Pawelec s. 147-154
Młodzież a używki Agnieszka Kaczyńska s. 155-164
Główne zagrożenia zdrowia i życia w szkołach Krzysztof Topoła s. 165-173
Społeczno-polityczne uwarunkowania rozwoju systemu kształcenia nauczycieli w Polsce w latach 1945-1956 Romuald Grzybowski s. 175-183
Interkulturowa edukacja wobec wizji światowego społeczeństwa Brunon Bartz s. 187-201
Przydatność zasady kreatywności w kształceniu menedżerów Bożenna Sztumska s. 203-209
Edukacja ekonomiczna systemów kontroli wewnętrznej w USA : zarys historyczny Adam Rędziński s. 211-227