Tytuł Prace Naukowe. Pedagogika
ISSN 0860-0880
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Prace Naukowe. Pedagogika
2002, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bolesław Ocias : na jubileusz erudycyjnego pedagoga i kompozytora Stanisław Podobiński s. 5-9
Opieka nad uzależnionymi w Szwecji Krzysztof Piotr Badora s. 13-16
Przykład projektu socjalnego : grupa wsparcia dla dzieci ofiar przemocy domowej Dorota Bajerlajn s. 17-27
Koncepcja kształcenia ustawicznego Eugeniusz Borowiec s. 29-34
Metody i formy w edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym Maria Fiszer s. 35-43
Samobójstwo : konieczność czy życzenie Iwona Gotowicka s. 45-51
Rola przedszkola w procesie kształtowania postaw dzieci Dagmara Hawryło s. 53-57
O wychowaniu medialnym Dorota Kawka s. 59-65
Assessment and Motivation for Learning Janez Krek Mojca Kovač Šebart s. 67-82
Z życia i działalności Joachima Lelewela Rafał Krakowian s. 83-86
Humanistyczne aspekty pedagogiki Janusza Korczaka Danuta Krystyna Marzec s. 87-91
Formation of a new occupational group : small enterpreneurs - trainers in Slovenia Janko Muršak s. 93-100
Możliwości wykorzystania komputera w edukacji wczesnoszkolnej : szanse i zagrożenia Urszula Ordon Edyta Skoczylas-Krotla s. 101-107
Wyobrażenia dzieci sześcio- i siedmioletnich o szkole Urszula Ordon Edyta Skoczylas-Krotla s. 109-116
Wizja Polski w jednoczącej się Europie w myśli Jana Pawła II Stanisław Pamuła s. 117-123
Wykorzystanie metody Rudolfa Labana w pracy z dziećmi sześcioletnimi Teresa Banaszkiewicz Anna Pękala s. 125-132
Mechanizmy zachowań 6-latków wpływających na kształtowanie ich postaw proekologicznych Bożena Płazińska s. 133-137
Mózg - największa tajemnica ludzkiego ciała Elżbieta Gajos Rafał Praszczyk s. 139-146
Pojęcie szczęścia u Władysława Tatarkiewicza Ireneusz Świtała s. 147-152
Istota innowacyjności Rafał Praszczyk Krzysztof Topoła s. 153-157
Wybrane koncepcje kształtowania twórczej aktywności muzyczno-ruchowej Katarzyna Turek s. 159-168
Implikacje koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości człowieka dla systemu edukacji Jolanta Wilsz s. 169-174
Konteksty kształcenia menedżerów w permanentnym procesie transformacji Lidia Włodarska-Zoła s. 175-182
Środki artystycznego wyrazu w twórczości Bolesława Leśmiana : zarys problematyki Dorota Bajerlajn s. 185-195
"Przeklęte problemy" F. Dostojewskiego i jego wizja XXI wieku : na podstawie "Zbrodni i kary" Cezary Marcinkiewicz s. 197-201
O naglącej potrzebie melioryzacji języka w pedagogii Stanisław Podobiński s. 203-206
Genetyczno-socjologiczna interpretacja sztuki-gry w pracach Valeriana F. Pierievierzieva Lucyna Rożek s. 207-215
Charakterystyka twórczości "kaskaderów" literatury Magdalena Szczurek s. 217-227
Florian Adamski - nauczyciel i patriota Joanna Jędryka s. 231-235
Szkoła powszechna w Pilicy przed rokiem 1945 Bogdan Snoch s. 237-240
Problem kryzysu moralnego w dobie polskiej transformacji Marian Szymonik s. 241-252
Archiwum (Archi)diecezji Częstochowskiej Władysław Wlaźlak s. 253-261