Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
ISSN 1731-8025
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
2003, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Jarosław Wierzbiński s. 5-6
Obrazowanie a przekład Anna Ginter s. 7-14
Językowo-kulturowy obraz 'światła' w polskich i rosyjskich współczesnych tekstach reklamowych Halina Kudlińska-Stępień s. 15-24
Spójność tekstowa jako charakterystyczna cecha noweli W. Stefanyka "Droga" Oleg W. Leszczak s. 25-49
Funkcjonowanie rosyjskich jednostek frazeologicznych charakteryzujących człowieka szczerego i otwartego Agata Piasecka s. 51-65
О языке западнорусского катехизиса из 1585 г. Адам Фаловский s. 67-84
Русское учение о словообразовании Герберт Йелитте s. 85-100
Когнитивный потенциал речевых средств художественного изображения Михаил С. Лабащук s. 101-124
Субстантивное словообразование в "Слове о полку Игореве" Геннадий Николаев s. 125-134
О специфике новообразований в произведениях Владимира Маяковского Ярослав Вежбинский s. 135-144
Комментарии в пределах художественной модели (анализ одного произведения В. Гандельсмана) Владимир И. Заика s. 145-159
Морфосинтаксические и семантико-стилистические особенности числительных "1" и "11" в раннедревнерусском языке Олег Ф. Жолобов s. 161-176