Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
ISSN 1731-8025
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
2007, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktorów = Von den Herausgebern Jarosław Wierzbiński Monika Wingender s. 3-5
Textsemantik und ihre sprachliche Realisierung (Milaja Šura von Tat'jana Tolstaja) Renate Belentschikow s. 7-18
К семантике Берлинского цикла стихов украинского футуриста Михайля Семенко (1929) Валентин Беленчиков s. 19-38
Semantic Aspects of the 'Meaning - Text' Theory Anna Ginter s. 39-55
Семантическoe разнообразие суффиксальных наименований лиц мужского пола в русском языке XVII века Анна Каминьска s. 57-68
Семиотизация интенции субъекта в функциональной типологии языка Михаил Лабащук s. 69-75
Złudzenia semantyczne, czyli kilka podstawowych typów aproksymatów leksykalnych : na materiale języka angielskiego zestawionym z odpowiednikami polskimi, wybranym ze "Słownika angielsko-polskiego, polsko-angielskiego wyrazów zdradliwych" K. F. Rudolfa Violetta Machnicka s. 77-93
Sfera nadawczo Ivan Petrov s. 95-114
Wyobrażenia o sercu i duszy w świetle rosyjskich ustabilizowanych jednostek językowych Agata Piasecka s. 115-127
Бог и дьявол в русской междометной фразеологии (структурно-семантический очерк с учетом элементов перевода) Крыстына Ратайчик s. 129-138
«Жизнь» в языке рекламного дискурса Вильма Шустер s. 139-154
Tребования к словарной статье как тексту (результаты научного анализа словарных статей на служебные слова) Александр Цой s. 155-161
Семантика времени в русском языке : анализ лексемы «время» на базе компьютерного корпуса Моника Вингендер s. 163-174
Своеобразие зощенковского слога : oтклонения от языкового регламента Ярослав Вежбиньски s. 175-183
Заимствование и межъязыковая омонимия (на материале русизмов в чешском языке и богемизмов в русском языке) Дагмар Жидкова s. 185-197