Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica
ISSN 0208-6107
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica
2010, Numer 23

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Brzozowski wobec myśli filozoficznej romantyzmu polskiego Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 3-23
Logos Heraklitejskich paradoksów Patryk Krajewski s. 25-33
Rola wątpliwości w filozofii Kartezjusza Michał Orzechowski s. 35-60
Św. Augustyn a paradoks zła Dawid Nowakowski s. 61-88
"Recens-arche" filozofii Józefa Bańki Paweł Nierodka s. 89-101
Podmiotowość ponowoczesna: wieloznaczność tożsamości czy tożsamość wieloznaczności : propozycja Zygmunta Baumana Sebastian Richert s. 103-118
Fiodor Dostojewski : o ułomności ludzkiego poznania Iwona Magdalena Perkowska s. 119-129
Frege a Wittgenstein : uwagi o fiasku korespondencyjnego dialogu Andrzej Rygalski s. 131-144
Renesansowa koncepcja duszy w ujęciu H. C. Agrippy von Nettesheim na podstawie "De occulta philosophia" Tomasz Sebastian Cieślik s. 145-161
Fenomenologiczna "zasada wszelkich zasad" jako odejście od Kantowskiej koncepcji czysto dyskursywnego charakteru intelektu Marcin Jeziorski s. 163-171
Zarys teologii stoickiej Joanna Jarzębiak s. 173-192
Louis de La Forge jako spadkobierca i kontynuator myśli René Descartesá Tomasz Śliwiński s. 193-215
Thomasa Paine'a ujęcie doktryny prawnonaturalnej : prawo naturalne wobec rewolucji Małgorzata Gwarny s. 217-235