Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica
ISSN 0208-6107
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica
2006, Numer 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O dwuznaczności "zwrotu praktycznego" w filozofii postsokratejskiej Mateusz Oleksy s. 5-16
O co chodzi w pardoksie Protagorasa? Piotr Łukowski s. 17-38
Uniwersalia a przedmioty ogólne Janusz Kaczmarek s. 39-59
Idee a problem natywizmu w filozofii Kartezjusza Wojciech Zbroszczyk s. 61-72
Cyrkularność w definiowaniu przez postulaty pojęcia wiedzy logicznej Javier Villanova Arias Janusz Maciaszek (tłum.) s. 73-95
Sen bycia, śmierć bytu Włodzimierz Gromiec s. 97-115
Między racjonalnością a moralnością : o rozważaniach Kołakowskiego nad językiem wiary Ewa Linek s. 117-123
Różnica a metafizyka Emmanuela Lévinasa Małgorzata Kwietniewska s. 125-137
Theodor W. Adorno : pojęcie pięknej natury Beata Frydryczak s. 139-151
Estetyzacja epistemologiczna a modele symulacyjne - w kontekście modelu anatomicznego Visible Human Project Jarosław Barański s. 153-169
Pojęcie energii i jego konsekwencje w psychoterapii Piotr Szałek s. 171-188