Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica
ISSN 0208-6107
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica
2006, Numer 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nadawanie nowych znaczeń modernizmowi Agnieszka Gralińska-Toborek s. 3-18
Tekstualizm i alegoria przeciw modernistycznym koncepcjom bezpośredniej komunikacji Agnieszka Rejniak-Majewska s. 19-38
Pozorne czy autentyczne? Trwałe czy możliwe? Piękno sztuki współczesnej w koncepcjach Hansa G. Gadamera i Odo Marquarda Wioletta Kazimierska-Jerzyk s. 39-68
Umberto Eco : powtórzenie i pozaestetyczny sens awangardy Tomasz Załuski s. 69-101
Natura człowieka w twórczości Dostojewskiego Iwona M. Perkowska s. 103-114
Poznanie zmysłowe w ujęciu Fryderyka Jacobiego Józef Piórczyński s. 115-130
Odrzucanie : przeczenie a dylematy Graham Priest Dorota Rybarkiewicz (tłum.) Piotr Łukowski (tłum.) s. 131-148
Eksternalizm illokucyjny a uwyraźnienie mocy illokucyjnej wypowiedzi Antonio Blanco Salgueiro Janusz Maciaszek (tłum.) s. 149-172