Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica
ISSN 0208-6107
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica
2001, Numer 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niniejszy tom "Folia Philosophica"... s. 3
Filozofia pierwsza, metafizyka, ontologia : z dziejów pojęć, koncepcji i doktryn Marek Rosiak s. 5-41
Język i mitologia w "Kratylosie" Charles H. Kahn Anna Boncela (tłum.) Agata Janaszczyk (tłum.) Joanna Jarzębiak (tłum.) Michał Ozimiński (tłum.) Jacek Pietrzak (tłum.) Artur Przybysławski (tłum.) Tomasz K. Sieczkowski (tłum.) Aleksandra Żurek (tłum.) s. 43-58
Co jest pierwsze i najbardziej podstawowe? Zaczątki filozofii transcendentalnej Jan A. Aertsen Robert Podkoński (tłum.) s. 59-76
Realne złożenie a realna różnica : istota i istnienie w doktrynie św. Tomasza z Akwinu i Idziego Rzymianina Rafał Kępa s. 77-101
Rozwój świadomości w filozofii zachodniej Leon Brunschvicg Tomasz Śliwiński (tłum.) s. 103-119
A co ode Złego jest..., czyli rzecz o "Medytacjach" Kartezjusza Tomasz Śliwiński s. 121-154
Zjawisko i rzecz sama w sobie : niektóre aspekty pojęcia przedmiotu w "Krytyce czystego rozumu" I. Kanta Artur Banaszkiewicz s. 155-167
Tragedia według Schopenhauera Artur Przybysławski s. 169-175
Wola mocy i wieczny powrót : dwa oblicza eonu. Esej o Nietzschem Günther Wohlfart Tomasz K. Sieczkowski (tłum.) s. 177-189
Encyklopedia filozoficzna Immanuel Kant Artur Banaszkiewicz (tłum.) s. 191-230