Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica
ISSN 0208-6107
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica
2013, Numer 26

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie teologii w pismach Platona i Arystotelesa Marcin Komorowski s. 3-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metafizyczne określenia w orzeczeniach soborów starożytnego Kościoła : przyczynek do dyskusji nad duchem i literą dogmatu Bogna Kosmulska s. 27-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kalwina koncepcja wolnej woli i usprawiedliwienia Dawid Nowakowski s. 35-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gerualda de Cordemoy teoria ruchu materii oraz wyjaśnienie wzajemnych oddziaływań duszy i ciała w oparciu o koncepcję przyczyny okazjonalnej Tomasz Śliwiński s. 53-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ateistyczne implikacje anglojęzycznego sensualizmu, empiryzmu i deizmu Konrad Szocik s. 79-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Heideggerowski zwrot : jedność bycia i nieantropocentryczna filozofia człowieka Magdalena Hoły-Łuczaj s. 95-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Deformacja i pozorność dialogu w kontekście quasi-relacji społecznych Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 113-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Ściana jest niema, a drzwi przemawiają" : kilka uwag o topografii spotkania Michał Podstawski s. 131-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konsekwencje eksternalistycznego sposobu rozumienia znaczeń wyrażeń językowych oraz treści stanów mentalnych Alicja Markiewicz s. 139-153
  Zacytuj
 • Udostępnij