Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica
ISSN 0208-6107
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica
2007, Numer 19/20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztuka cierpienia w dramacie życia według Nietzschego : preludium dionizyjskie Henryk Benisz s. 5-28
Metafora i interpretacja u Nietzschego : "Nietzsche et la métaphore Sarah Kofman Paweł Pieniążek s. 29-44
Nietzsche - ekstremalna filozofia języka? Bartosz Żukowski s. 45-56
Romantyzm Nietzschego Marta Kopij s. 57-72
Zagadnienie tworzenia w filozofii Fryderyka Nietzschego Jakub Wroński s. 73-92
Więcej niewiadomych wytrzymać w dziejach myślenia : dialogi Junga i Heideggera z Nietzschem Maria Kostyszak s. 93-112
"Buddenbrookowie" Thomasa Manna w świetle filozofii Friedricha Nietzschego Grzegorz Kowal s. 113-123
Mądry od początku : w stronę autobiografii Nietzschego Paweł Korobczak s. 125-140
Ślady nadczłowieka w doświadczeniu wewnętrznym Georges'a Bataille'a Paweł Klimek s. 141-155
Człowiek - eternizacja hiatusu : szkic antropologii Georges'a Bataille'a Krzysztof Matuszewski s. 157-168
"Homo platonicus" - wolny czy zniewolony? Bataille'owska de(kon)strukcja platońskiego mitu solarnego Marcin M. Bogusławski s. 169-200
Rzecz w ujęciu Hegla Małgorzata Kwietniewska s. 201-233