Tytuł Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
ISSN 2082-7547
Wydawca Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
2009, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Marian S. Wolański s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Księga Rodzaju i wzory porządków politycznych : przyczynek do problemu tożsamości europejskiej Ryszard Paradowski s. 7-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Psychologia przedsiębiorczości - sylwetka psychologiczna przedsiębiorcy Zbigniew Piskorz s. 21-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Filozofia wolności prasy w prawie międzynarodowym Bronisław H. Bladocha s. 41-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura i cywilizacja jako determinanty stylu życia Magdalena Bartkiewicz s. 63-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Główne dylematy polskiej transformacji gospodarczej : (prywatyzacja - zmiany strukturalne - wzrost gospodarczy) Stanisław Balicki s. 91-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polska i Polacy wobec rodaków na Wschodzie do 1990 r. : wybrane zagadnienia Karol Osuchowski s. 109-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Źródła konkurencyjności gospodarki Japonii i włoskich dystryktów przemysłowych Jerzy Figuła s. 121-129
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wymiana międzynarodowa i BIZ - doświadczenie doby globalizacji Jerzy Figuła s. 131-144
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele bezpieczeństwa państw Arkadiusz Kotliński s. 145-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tożsamość jednostkowa w wielokulturowej przestrzeni w procesie dyfuzji kultur Tomasz Czernik s. 157-165
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka społeczna państwa i jej instytucjonalne formy Bernadetta Nitschke s. 167-175
  Zacytuj
 • Udostępnij