Tytuł Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
ISSN 2082-7547
Wydawca Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
2010, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Bronisław H. Bladocha Marian S. Wolański s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od neoliberalizmu do nowego pragmatyzmu Grzegorz W. Kołodko s. 9-14
  Zacytuj
 • Udostępnij
Światowy kryzys gospodarczy a zachowania polskich menedżerów Anna Wilk s. 15-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna psychologia przedsiębiorczości Zbigniew Piskorz s. 31-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Managing the economy of Mongolia Batnasan Gerelzaya s. 51-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy klasyfikacyjne terroryzmu - wybrane aspekty Bogusław Węgliński s. 61-70
  Zacytuj
 • Udostępnij
Terrorysta, partyzant czy przestępca? Dylematy terminologiczne Arkadiusz Kotliński s. 71-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Responsibility to protect : new doctrine in preventing mass atrocity crimes Piotr K. Rakowski s. 83-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Republika Czarnogóry na drodze do NATO Małgorzata Łakota-Micker s. 103-117
  Zacytuj
 • Udostępnij
Solidarność Polsko-Czechosłowacka (SPCz) : współpraca opozycji antykomunistycznej z Polski i Czechosłowacji w latach 1978-1990 Jan Walczak s. 119-133
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawa Katynia w publicystyce poświęconej stosunkom polsko-rosyjskim przed i po katastrofie lotniczej w Smoleńsku Jakub Bogucki s. 135-144
  Zacytuj
 • Udostępnij
Perspektywy rozwoju samorządu powiatowego Jerzy Korczak s. 147-161
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy budżet powiatu w świetle nowej ustawy o finansach publicznych można określić mianem budżetu zadaniowego? Wiesława Miemiec s. 163-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena działalności lokalnej, regionalnej i krajowej administracji w kontekście napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych : wyniki badań empirycznych : przypadek Dolnego Śląska Bartosz Michalski s. 173-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tradycja i współczesność - specyfika szwajcarskiej samorządności Bernadetta Nitschke s. 193-206
  Zacytuj
 • Udostępnij